Beleid & uitvoering

Het wordt steeds belangrijker om als overheid beleid (en de uitvoering) op te stellen dat dynamisch is en waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. De voortdurende ontwikkelingen binnen overheidsorganisaties en de alsmaar veranderende regelgeving, vereisen daarom een snelle reactie op beleidsmatig terrein.

Met de ervaring, kennis en kunde van Ruimte in Advies weet u zeker dat het schrijven van nieuwe beleidsregels en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving voor uw overheidsorganisatie een eitje wordt. Dit alles doen wij nadrukkelijk samen met uw eigen medewerkers, want een gedragen beleid moet samen worden opgesteld.

Of het nu gaat om een nieuwe verordening of een geheel nieuw beleidsveld – de professionals van Ruimte in Advies gaan graag voor u aan de slag. Met onze ervaring, kennis en kunde bent u aan het juiste adres.

Ruimte in Advies is breed georiënteerd binnen de fysieke leefomgeving en heeft ervaring met de volgende beleidsterreinen:

 • Omgevingswet
 • Locatiebeleid
  Kampeerbeleid
 • Evenementenbeleid
 • Beleidsregels voor huisvesting van arbeidsmigranten
 • Handhavingsbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Planschadeverordening
 • Beheersverordeningen
 • Toerismebeleid

Neem contact op met onze professionals om uw vraagstuk bij beleid en uitvoering voor te leggen. Dan gaan we samen aan de slag.

Gaan we samen aan de slag?